ANDMEBAASIDE LOETELU


 

  • http://dea.nlib.ee/  digiteeritud eesti ajalehed. Valik ajalehti aastatest 1821-1944, lisaks valik väliseesti ajalehti alates 1944. aastast 

 

  • http://www2.kirmus.ee/biblioserver/isik/index.php?m=browse  Eesti biograafiline andmebaas ISIK on koostatud Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakonna isiku- ja pseudonüümide kartoteegi põhjal. Andmebaasi on sisestatud ca 4300 isiku ligi 9000 erinevat pseudonüümi.

 

 

  • http://digar.nlib.ee/ DIGAR digitaalne arhiiv. Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivi DIGAR eesmärk on e-väljaannete kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine. Siin arhiveeritakse võrguväljaandeid, trükieelseid faile, füüsilisel kandjal e-teavikute (nt. CD-ROMide) ja trükiste digiteeritud koopiaid. Arhiveeritud väljaanded on leitavad e-kataloogi ESTER ja Eesti Rahvusraamatukogus loodud bibliograafiliste andmebaaside kaudu

 

  • http://ester.nlib.ee ESTER kataloog. E-KATALOOG ESTER on 13 Eesti raamatukogu ühiskataloog.
  • http://ais.ra.ee/  AIS arhiivi infosüsteem. Arhiivi infosüsteem ehk AIS on Rahvusarhiivi andmebaas, kus on teave arhiivis hoitavate dokumentide kohta.

 

 

  • https://www.riigiteataja.ee/ert/ert.jsp  Elektrooniline Riigi Teataja. Siit leiate Riigi Teatajas avaldatud dokumendid, sealhulgas seaduste, määruste ning Vabariigi Valitsuse korralduste terviktekstid.

 

  • http://bie.nlib.ee/   Bibliographia Iuridica Estonica (BIE) on Eesti Rahvusraamatukogu koostatud bibliograafiline õigusalane andmebaas, mis põhineb samanimelisel trükiväljaandel.

 

  • http://www2.kirmus.ee/biblioserver/  Eesti ajakirjanduse analüütiline bibliograafia. Artiklite andmebaas BIBIS moodustab killukese Eesti ajakirjanduse analüütilisest retrospektiivsest üldisest bibliograafiast, mille ainsaks koostajaks on Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakond. Universaalne andmebaas hõlmab 20-ndate ja 30-ndate aastate ajakirjanduse sisu.

 

  • http://raamat.paide.ee:801/riksweb/  Järva Maakonna raamatukogud. RIKSWEB on veebilahendus raamatukoguprogrammile RIKS (Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteem). Selle abil saad hõlpsasti teha otsinguid raamatukogu fondis olevast kirjandusest, saada lühiülevaate teavikutest, eksemplaridest ja nende staatusest.