http://raamat.paide.ee:801/riksweb/

RIKSWEBi abil saad hõlpsasti teha otsinguid raamatukogu fondis olevast

kirjandusest, saada lühiülevaate teavikutest, eksemplaridest ja nende

staatusest. Samuti näed infot ajakirjade, ajalehtede, auviste ja muude üksuste

kohta ning nende saadavuse andmeid