Teade

 

Türi vald lõpetas raamatukogu rahalise toetamise. Seoses sellega ei ole võimalik osta Särevere elanikkonnale kui sihtrühmale  ajaviitekirjandust.

 


Raamatukogu Särevere aleviku lugejale avatud vajaduspõhiselt. Kui vajad raamatukogu teenus, siis palun helisata ette 56150761 või saada e-mail: eve.rouk@jkhk.ee. Lepime aja kokku. 

 

HETKESEIS

 

 

JKHK Särevere õppekoha raamatukogu asub Järvamaal Särevere alevikus Türi Vallas Särevere mõisahoones. 
Kirjanduse fond on  29 391 eksemplari, millest õpikukogu moodustab 8387 ühikut. Lugejaid on  keskmiselt 450, kes laenutavad aastas ligi 3000 teavikut.

 

 

Raamatukogus on kasutusel raamatukoguprogramm “RIKS".  Raamatukogus on olemas tööarvuti,  arvutid (2) lugejatele, printer, koopiamasin. 
Raamatukogus on üks töötaja.

 

 

 

 

1.    Raamatukogu laenutab lugejatele trükiseid ja teisi teavikuid nii kohapeal kasutamiseks kui ka koju ning tagab elanikele vaba ja piiramatu juurdepääsu informatsioonile, toetab elukestvat õppimist ja enesetäiendamist

 

 

2.     Raamatukogu teenuseid võivad kasutada JKHK õpilased, töötajad ja Türi valla elanikud, välja arvatud lugejad, kellelt on raamatukogu kasutamise õigus ajutiselt ära võetud.

 

 

3.     Raamatukogu põhiteenused – kojulaenutus, lugemissaali ja andmebaaside kasutamine on tasuta.

 

 

4.     Raamatukogu eriteenused on tasulised.

 

 

 

Missioon

 

Raamatukogu tagab kasutajatele vaba juurdepääsu teadmistele, informatsioonile, toetab elukestvat õpet, aitab kaasa üldkultuurilisele ja emotsionaalsele arengule ning lugemisharjumise kujunemisele.

 

 

 

VISIOON

 

Automatiseeritud kooliraamatukogu kui õpikeskus, mis kuulub lahutamatult haridusprotsessi juurde toetades õppekavajärgset õpetust koolis.