Näidis!                                                                

                                                                    Nimi

                                                                           Isikukood

                                                                         Aadress

                                                                        Telefon

                                                                        E-post

 

                                     

                  MTÜ Mõisarahva Selts

AVALDUS

                               Kuupäev

 

 

 

 

Palun võtta mind.......……………………………………….........vastu

/ees- ja perekonnanimi/

MTÜ  Särevere Mõisarahva  Selts liikmeks.  Olen tutvunud seltsi põhikirjaga.

 

 

 

..................................

(allkiri)